Política de Privacidade


« regresar á páxina de inicio

nolotiro.org (en adelante site web) pertenece e é administrado por: aLabs (C/ San Vicente Ferrer 45, 2-D, 28004, Madrid, España).

Poden contactar no formulario de contacto habilitado para elo neste mesmo site web. O acceso ó site web implica a total aceptación da presente política de privacidade e dos termos de uso.

En relación ó cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que este site web almacea de maneira automatizada os datos proporcionados no formulario de usuario rexistrado para poder proporcionarlle ó usuario os servizos do site web de maneira persoalizada como son: xestión da conta de usuario, publicación de anuncios e xestión do sistema de mensaxes privadas entre usuarios.

O termo de mensaxes privadas refírese a que a posibilidade de acceso a ditas mensaxes privadas será exclusivamente entre dous usuarios, sen posibilidade por parte de terceiros usuario a acceder a dito contido. Non obstante, na base de datos, as mensaxes gárdanse en texto chan, podendo ser postos a disposición das forzas de seguridade no caso de comisión de delicto ou de requerimento xudicial.

O usuario absterase de publicar datos persoais seus ou de terceiros nos anuncios como direccións de email, teléfonos, direccións postais, etc. Este site web tomará as medidas necesarias para a preservación dos datos persoais, ainda cando o usuario ignore estos termos de privacidade. É por iso que desenvolvemos un filtro de emails e teléfonos nos anuncios para evitar que dita información sexa recopilada por sistemas automáticos e robots de indexación. Isto non exime da última responsabilidade do usuario en canto á publicación de datos persoais seus ou de terceiros. E faise soamente porque cremos que moitos usuarios non son conscentes da importancia da preservación dos seus datos persoais.

Informámoslle que os datos persoais facilitados polo usuario no formulario de contacto son gardados coa única finalidade de contactar co usuario, estos datos non serán empregado en ningún caso para o envío de mensaxes publicitarios como tampouco serán cedidos a terceiros.

En calquera momento pode exercer os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dos seus datos dirixíndose por calquera dos medios de comunicación indicados no primeiro parágrafo.

O acceso a este site web implica a utilización de cookies de sesión. As cookies de sesión son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor lembre certa información que posteriormente pode utilizar. Esta información permite identificalo a vostede como un usuario concreto de forma anónima.

Adicionalmente, este site web pode albergar elementos no código fonte das páxinas que se utilizan para medir o tráfico de usuarios que visitan unha páxina web e poder sacar un patrón de visitas dos usuarios. Esta información anónima pode ser compartida con empresas clientes, provedores, patrocinadores e anunciantes.

Actualmente utilizamos os servizos de Google Analytics para a medición do tráfico deste site web que pode capturar a información descrita anteriormente. Pode ver máis información sobre a política de privacidade no site web de Google.

Este site web tamén pode albergar publicdidade propia, de afiliados, ou de redes publicitarias. Esta publicidade amósase mediante servidores publicitarios que tamén utilizan cookies para amosar contidos publicitarios afíns ós usuarios. Cada un destes servidores publicitarios dispón da súa propia política de privacidade, que pode ser consultada nas súas propias páxinas webs. Actualmente este site web alberga publicidade de Google Adsense.